Strona firmy doradczej na temat dotacji w programie INNOTABOR

Program sektorowy INNOTABOR realizowany będzie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

Program INNOTABOR ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla taboru szynowego do przewozów pasażerskich, towarowych i specjalizowanych. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego INNOTABOR, złożonego do NCBR przez Grupa inicjatywna PESA, NEWAG, WAGONY – Świdnica S.A.

W ramach realizacji działania będzie udzielane wsparcie przedsiębiorcom na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu w 2016 r. 196 mln PLN.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków POIR pierwszy nabór planowany jest w w następujących terminach :

  • ogłoszenie konkursu – 15 lipca 2016 roku,
  • rozpoczęcie naboru wniosków – 16 sierpnia 2016 roku,
  • zakończenie naboru wniosków – 30 września 2016 roku.

źródła : NCBR – Instytucja udzielająca wsparcia w działaniu INNOTABOR

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Instytut Badań i Strategii Internetowych oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Badań i Strategii Internetowych dotyczących oferty Instytutu poprzez wiadomości elektroniczne z wykorzystaniem adresu email podanego w formularzu, a także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu przez Instytut Badań i Strategii Internetowych sp. z o. o.